19 września 2019 Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir

wyłączenia prądu


2019-09-03
08:00 - 19:00 Poniec: ul. Krobska Szosa nr 29A, 29B, 29C, 30A, 31, 31A, 31B, 32, 32A, 32C, działki nr 877/7, 877/9, 879/1, 896/4, 1088/10, 1182/2, wieża telefonii komórkowej.

2019-09-04
10:00 - 17:00 Poniec: ul. Krobska Szosa nr 29A, 29B, 29C, 30A, 31, 31A, 31B, 32, 32A, 32C, działki nr 877/7, 877/9, 879/1, 896/4, 1088/10, 1182/2, wieża telefonii komórkowej.

2019-09-11
09:00 - 14:00 gm. Poniec: Dzięczyna nr 9 do 21, 22A, 31 do 40A, Remiza OSP.

 

 

Doradztwo Prawne 1


Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu do skorzystania z pilotażowego projektu doradztwa prawnego dla przedsiębiorców.

W ramach programu będzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa prawnego w zakresie:

- prawa gospodarczego

- prawa spółek

- prawa pracy

- sukcesji

- umów handlowych

- dochodzenia należności

- prawa autorskiego i własności intelektualnej.

wyłączenia_prądu.jpg 

Obszar Poniec
w dniach: 2019-09-03,
w godzinach: 3 wrz 08:00 - 3 wrz 19:00
Poniec ul. Krobska Szosa nr 29A, 29B, 29C, 30A, 31, 31A, 31B, 32, 32A, 32C, działki nr 877/7, 877/9, 879/1, 896/4, 1088/10, 1182/2, wieża telefonii komórkowej.

Obszar Poniec
w dniach: 2019-09-04,
w godzinach: 4 wrz 10:00 - 4 wrz 17:00
Poniec ul. Krobska Szosa nr 29A, 29B, 29C, 30A, 31, 31A, 31B, 32, 32A, 32C, działki nr 877/7, 877/9, 879/1, 896/4, 1088/10, 1182/2, wieża telefonii komórkowej.

Informujemy, że od 26 sierpnia do 13 września br. W Urzędzie Miejskim w Poniecu (II piętro, biuro nr 14) przyjmowane będą wnioski dotyczące stypendium szkolnego.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poniec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (528,00 zł netto na jednego członka rodziny), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Poniecu, biuro nr 14 oraz na stronie internetowej Gminy Poniec.

Wniosek

IMG 7004

 

W dniu 22 sierpnia 2019 r. burmistrz Ponieca Jacek Widyński oraz skarbnik gminy Agnieszka Minicka wzięli udział w spotkaniu z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jackiem Bogusławskim, podczas którego doszło do uroczystego podpisania umowy na dofinansowanie programu „Szatnia na medal”. Gmina Poniec otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 74 500 zł, co stanowi blisko 50 % całości inwestycji.

ziel.3

III turnus Zielonych Wakacji organizowanych przez gminę Poniec rozpoczął się 29 lipca i trwał do 9 sierpnia 2019 roku. Codziennie od poniedziałku do piątku dzieci w wieku 5 – 11 lat spędzały aktywnie czas na różnego rodzaju zajęciach organizowanych przez swoich opiekunów i nie tylko. Zielone Wakacje na przełomie lipca i sierpnia odbywały się w 5 miejscowościach: Dzięczynie, Szurkowie, Zawadzie, Waszkowie i Janiszewie.