26 sierpnia 2019 Imieniny obchodzą Dobroniega, Joanna, Konstanty, Maksym, Maria, Wiktorian, Zefir, Zefiryn, Zefiryna

Komitet Obchodów Świąt Narodowych w Poniecu zorganizował tradycyjnie obchody Święta Narodowego 3 Maja.

W dniu 28 kwietnia 2006 r. w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku odbyło się przedstawienie profilaktyczne zrealizowane w formie spektaklu i koncertu. Ze względu na swą czytelność i wyjątkowo dobitne przesłanie było adresowane do ludzi młodych.

29 kwietnia oraz 3 maja 2006 roku odbędą się zawody speedrowerowe.

Dnia 26.04.2006 r. odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP typu „ S ” z terenu gminy Poniec i Krobia. W ćwiczeniach udział wzięło 7 samochodów bojowych.

W dniu 25 kwietnia br. o godz.13-tej odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Poniecu.
Burmistrz Ponieca  Kazimierz Dużałka przedstawił sprawozdanie  z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji ,  zapoznał również Radę  z  działaniami w okresie od  31 marca  do 25 kwietnia  br.

Społeczny Komitet „POMOC” w Poniecu przy współpracy młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i ministrantów przeprowadził w dniach 22 i 23 kwietnia br. zbiórkę pieniędzy do puszek na terenie całej gminy.

Klub Seniora „Złota Jesień” zorganizował w dniu 20 kwietnia br. w restauracji Kryształowa uroczyste spotkanie wielkanocne.

23 kwietnia 2006r. odbędą się zawody speedrowerowe.

Komitet Społeczny „ POMOC” oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu przeprowadzą zbiórkę pieniędzy do puszek na terenie całej Gminy w sobotę 22 i niedzielę 23 kwietnia 2006 r. Wcześniej zostaną porozwieszane plakaty oraz zostanie przekazany komunikat do mieszkańców w kościele.

Na terenie gminy Poniec trwają prace związane z wyrównywaniem dróg gruntowych, gminnych i śródpolnych.