19 września 2019 Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir

osp konkurs 19

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 5 marca 2019r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do eliminacji gminnych przystąpiło 18 uczniów reprezentujących Szkołę Podstawową w Poniecu oraz Szkołę Podstawową w Żytowiecku. Eliminacje przeprowadzono w dwóch etapach. W I etapie eliminacji zawodnicy rozwiązywali test pisemny w którym musieli odpowiedzieć na 25 pytań. Do drugiego etapu eliminacji zakwalifikowano 3 zawodników z największą liczbą zdobytych punktów. W II etapie eliminacji zawodnicy odpowiadali na zestawy trzech pytań -  dwa pytania z wiedzy o ochronie przeciwpożarowej i jedno pytanie z wiedzy o sprzęcie (omówienie co to za sprzęt i do czego służy) oraz dodatkowo na jedno pytanie z pierwszej pomocy medycznej.

Szanowni Państwo


W odpowiedzi na głosy mieszkańców dotyczące usprawnienia oraz racjonalniejszego wykorzystania powierzchni parkingowych w obrębie rynku w Poniecu, a także zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w centrum miasta, przystąpiliśmy do opracowania zmiany organizacji ruchu w ciągach ulic: Rynek, Śliwińskiego oraz Kręta.

Pierwszą zmianą będzie wprowadzenie strefy płatnego parkowania przy ulicy Rynek dotyczącej 62 miejsc postojowych. Płatna strefa obowiązywać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. W soboty, niedziele oraz święta parkowanie będzie bezpłatne.

Zakładanymi celami wprowadzenia systemu płatnego parkowania jest skrócenie czasu parkowania i zwiększenie rotacji pojazdów, przez co miejsca parkingowe w centrum miasta będą efektywniej wykorzystywane, zmniejszenie intensywności wykorzystywania miejsc parkingowych, co spowoduje, że o każdej porze dnia będzie można znaleźć miejsce do zaparkowania oraz zwiększenie płynności ruchu samochodowego w centrum miasta.

Kolejnym elementem zmiany organizacji ruchu będzie zainstalowanie czterech wywyższonych, bezpiecznych przejść dla pieszych, których celem jest uspokojenie ruchu. Kierowcy wjeżdżający na Rynek od ulic Śliwińskiego i Krętej będą musieli zwolnić, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

 

RYNEK11

herb c

 

Burmistrz Ponieca
ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora
Przedszkola Samorządowego w Poniecu

 

Czytaj całość

1

W dniu 27 lutego br. Burmistrz Ponieca Jacek Widyński zaprosił sołtysów na spotkanie podsumowujące mijającą kadencję 2015-2019. Spotkanie było okazją do podziękowań za czteroletnią działalność na rzecz społeczeństwa naszej gminy. Burmistrz dziękował sołtysom za zaangażowanie i trud włożony w pracę na rzecz rozwoju swoich sołectw, za współpracę z urzędem oraz jednostkami organizacyjnymi gminy. Podziękował także za kreowanie oraz wspieranie wielu oddolnych inicjatyw naszych mieszkańców, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w gminie Poniec. Każdy z sołtysów otrzymał pamiątkowy grawerton.

policja.odznaka1Posterunek Policji w Poniecu w okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku realizuje plany działania priorytetowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnic nr 19, 20 i 21. Plany obejmują teren w rejonie sklepu przy ul. Janiszewskiej 2 w Poniecu, teren w rejonie sklepu w Żytowiecku  oraz teren w rejonie sklepu w Drzewcach. W miejscach tym dochodzi do popełniana wykroczeń przez osoby, które spożywają alkohol poza miejscem do tego wyznaczonym, zaśmiecają rejon przyległy oraz zakłócają spokój i porządek publiczny. Tego rodzaju zachowanie wpływa negatywnie na ocenę społeczeństwa. Z uwagi na powyższe w przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach proszę o kontakt telefoniczny bądź meilowy z dzielnicowym odpowiedzialnym za dany rejon służbowy. Z góry dziękuję za okazaną pomoc.