22 stycznia 2019 Imieniny obchodzą Anastazy, Dobromysł, Gaudencjusz, Gaudenty, Marta, Wincenty

Popup

9 oddzial

Grupa przedszkolaków „Zajączki” od dziś uczy się w nowej sali, znajdującej się w zabytkowym budynku przy kompleksie przedszkolnym w Poniecu. Przeprowadzenie remontu było konieczne ze względu na brak wystarczającej liczby miejsc w placówkach prowadzących działalność przedszkolną na terenie naszej gminy.


Z roku na rok zainteresowanie opieką przedszkolną wzrasta, a celem samorządu gminy Poniec jest zapewnienie wszystkim pociechom dostępu do wychowania przedszkolnego. Jest to trzecia, duża inwestycja w ostatnich latach w obiekty przedszkolne. Wcześniej wyremontowano budynki oświatowe w Łęce Wielkiej i Poniecu.
Przebudowany obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb najmłodszych: posiada salę dydaktyczną, zaplecze sanitarne oraz kuchenne. Pomieszczenia wyposażono także w nowoczesne rozwiązania multimedialne oraz klimatyzację.

Inwestycja ta  znajduje się na liście zadań w obszarze rewitalizacji gminy Poniec i przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie wyremontowane zostały pomieszczenia oraz nadano im nową funkcję oświatową. Drugi etap zakłada remont zabytkowej elewacji oraz dachu.  Jednym z głównych celów rewitalizacji jest podejmowanie planowych, zintegrowanych działań mających na celu  zmianę struktury przestrzenno – funkcjonalnej zdegradowanych obszarów miasta i w konsekwencji ich ożywienie gospodarcze i społeczne.

Wszystkie pociechy z terenu naszej gminy od rozpoczęcia roku szkolnego miały zapewnioną opiekę, a na czas przeprowadzenia remontu „Zajączki” korzystały z auli.

Zapraszamy do galerii