16 czerwca 2019 Imieniny obchodzą Alina, Aneta, Benon, Budzimir, Jan, Justyna, Ludgarda

ab1

Radni Rady Miejskiej w Poniecu w dniu 29 maja br. jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 33.372.893,16 zł zł – czyli plan dochodów został  wykonany w 104,51%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 31.144.670,74 zł – co stanowi 94,93 % planu. Burmistrz podczas przemówienia podkreślał zaangażowanie radnych, sołtysów, rad sołeckich oraz mieszkańców w realizację wielu inicjatyw.  Dzięki ich bezinteresownej pracy nasze miejscowości z roku na rok stają się coraz ładniejsze i bardziej funkcjonalne. Za poświęcony czas i środki należą się im ogromne słowa uznania.

Wątpliwości w ocenie zeszłorocznego wykonania budżetu nie miały także Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu oraz Komisja Rewizyjna, które pozytywnie oceniły pracę Burmistrza Ponieca.

Zapraszamy do galerii