19 września 2019 Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir

herb c

W 2019r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2019r. w  terminie:

- od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r. dokumentującymi zakup oleju napędowego.


- od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami) od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r. potwierdzającymi zakup oleju napędowego.

 

Limit zwrotu podatku w 2019r. wynosi:100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

    Wzór nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz.2466) i jest również dostępny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Poniecu, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego

 Załaczniki do pobrania:
- załącznik nr. 1
- załącznik nr. 2

 

NOWOŚĆ!!      

Dodatkowo w  przypadku posiadania przez producenta rolnego siedziby lub kilku siedzib stada, położonych na terenie jednej lub kilku gmin, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia siedziby stada, producent rolny załącza dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.