19 września 2019 Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir

Szanowni Państwo

Na podstawie uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie miejscowości Poniec z dniem

1 lipca 2019 roku

przy ul. Rynek zacznie obowiązywać

Strefa Płatnego Parkowania.

Postój będzie płatny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00,

Opłaty za parkowanie zostały ustalone w następujących wysokościach:

1) za pierwsze pół godziny - 0,50 zł,

2) za pierwszą godzinę - 1,00 zł,

3) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę - 1,00 zł,

4) za abonament (opłata miesięczna) – 100,00 zł

Wniosek o wydanie karty abonamentowej można złożyć w Urzędzie Miejskim w Poniecu pok. Nr 6 (karta wydawana jest na pełne miesiące kalendarzowe).

Wniosek